stokrotka11156

41 tekstów – auto­rem jest stok­rotka11156.

Ludzie zaz­droszczą so­bie rzeczy, które mog­li­by mieć, gdy­by nie by­li ta­cy leniwi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 3 czerwca 2012, 12:11

Po­zor­ny raj może oka­zać się praw­dzi­wym piekłem. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 października 2011, 14:14

Życie jest piekłem i niebem w nieod­po­wied­nich proporcjach. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 sierpnia 2011, 10:37

Bo miłość to ta­ka chmu­ra na niebie, która często przysłania słońce rozumu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 19 kwietnia 2011, 18:31

Im bar­dziej za czymś tęsknisz, tym moc­niej te­go prag­niesz i wpa­dasz w obłęd, że nie możesz te­go mieć. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 15 września 2010, 21:02

Moim naj­cenniej­szym pa­miętni­kiem jest mo­je ser­ce. Tyl­ko tam pot­ra­fie szczerze notować. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 września 2010, 18:42

Naj­większe bit­wy toczą się zaw­sze w naszych sercach. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 13 czerwca 2010, 19:40

Marze­nia do­ras­tają ra­zem z nami. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 7 kwietnia 2010, 19:44

Bez wiary w siebie na­wet po tru­pach nig­dzie nie zajdziesz. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 6 kwietnia 2010, 18:29

Cza­sami łzy po­magają się uśmiechnąć. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 1 kwietnia 2010, 09:37

stokrotka11156

Ja to ja :)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

stokrotka11156

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność